Links og samarbejdspartnere

Hjerne og Sundhed har en række samarbejdspartnere, der ligesom jeg selv sætter det enkelte menneske i højsædet.

På det social- og sundhedsfaglige område søger jeg ofte sparring med www.frydkjaer.me

Samarbejder med Alzheimerforeningen som afløser på telefonlinien "Demenslinien", "Feriekurser" og underviser i projekt "Demensven".

Vedrørende udvikling af bedre boliger, der er mere livsbekræftigende for ældre - læse mere på www.demensx.dk

Desuden har jeg et samarbejde med Falck Healthcare.

Medlem af følgende faglige netværk og faglige organisationer:

  • Dansk Sygeplejerskeråd, DSR
  • Faglig selskab for Sundhedsplejersker i Danmark, FS10
  • Forening for Privatpraktiserende Sundhedsplejerkser i Danmark - bestyrelsesmedlem, sekretær.
  • Forening for Erhvervsnetværet Quinder - bestyrelsesmedlem - http://www.vnq.dk
  • DemensKoordinatorer i Danmark
  • Seksualvejledernetværk i Danmark
  • Fagligt Netværk for Seksuel Sundhed, temagruppen omkring ældre og seksualitet
  • Snozelnetværket i Damnark - bestyrelsen, kasserer.

 
Andre links:

www.snoezelnet.dk

www.seksualvejlederforeningen.dk

www.lades-akupunktur.dk
www.tophypnose.dk

www.falckhealthcare.dk