Neuropædagogik – et redskab til livet

Neuropædagogik handler om viden, om hjernens funktion, og om hvordan den påvirker vores adfærd. Nervesystemets særlige følsomhed som kan tage meget energi. 

En Sensivitets Profil kan støtte en indsats til at blive mere præcis.

Se mere på: http://youtu.be/0CTlX-UiqLo

Video vedr. hudsult / de varme hænder: https://www.youtube.com/watch?v=kYKGtzhFaHE&feature=youtu.be

Video vedr. sansestimulation og de 7 sanser:  https://www.youtube.com/watch?v=_vOLHE3WI5M&feature=youtu.be

Samt en artikel i FOA bladet: https://www.fagbladetfoa.dk/Artikler/2016/06/14/Beroering-beroliger-demente

Fordele ved neuropædagogik:

  • Større indsigt i din egen/andres situation som ændre adfærd på baggrund af dysfunktioner/senhjerneskade
  • Lærer at støtte personen i sin udvikling. 
  • Hjælper personer med uro, der ikke trives i hverdagen
  • Hjælper mennesker, der føler sig stressede og udbrændte
  • Giver redskaber til at få hverdagen til at fungere på trods af en hjerneskade.
  • Mindsker misforståelser mellem hjerneskadet/pårørende/personale
  • Mulighed for at du selv f. eks. som pårørende/personale får en bedre forståelse for personer med hjerneskade i dine omgivelser. Herunder hukommelsesproblemer som alzheimer og demens
  • Skaber mulighed for større livsduelighed, øger sin selvhjulpenhed og de sociale kompetencer.