Den store lykke – den store opgave

At blive forældre er en kæmpe oplevelse. Samtidig er det et stort ansvar og i nogle situationer har du brug for ekstra støtte og vejledning ud over den sundhedspleje, du får i forvejen.

Der er to typiske spørgsmål, som jeg ofte møder som sundhedsplejerske:
”Hvordan tackler jeg det at blive forældre? - og hvorfor er min situation pludselig så anderledes”?

Jeg hjælper med at finde svarerne. Samtidig giver jeg råd og vejledning til, hvordan I som forældre kan støtte jeres barns udvikling.

I er velkomne til at henvende jer direkte, der skal ikke en henvisning til.

Ved første besøg taler vi om, hvad I har særlig brug for hjælp til. Jeg vil komme med løsningsforslag, der vil tage afsæt i, hvor du/I er I jeres liv.

Du/I er også velkommen til at få en konsultation allerede som gravide. Sammen kan vi tackle de tanker, du har om rollen som kommende forælder.