Dialogspil

I mit arbejde som lektor i sundhedsfag på Hjørring Seminarium(UCN) og som udviklings- og proceskonsulent fik jeg ideen til et Dialogspil om seksualitet. Spillet er lavet i samarbejde med tre pædagoger med arbejde i specialområdet.

Dialogspil om seksualitet – uanset handicap ”Hvad gør du?” er i første omgang tænkt som et redskab til mennesker, der arbejder med handicappede.

Spillets formål:

  • At sætte fokus på handicappedes seksualitet og skabe dialog.
  • At drøfte holdninger, etik og normer i personalegruppen.
  • At skabe afklaring på balancen mellem ansvar, egne grænser og pligt.
  • At skabe fælles mål, værdier og handleplaner for personalegruppen.
  • At få gang i dialogen om handicappedes seksualitet i samarbejde med forældregruppen.

Dialogspillet kan hjælpe med at få emnet i gang både blandt kollegerne men også i forældregruppen. Et bærende spørgsmål kan være: Hvordan får vi skabt fælles værdier omkring seksualitet?