Hjælp til de svære emner

Som plejepersonale i ældreområdet og på et ældrecenter er der ofte udfordringer i dagligdagen, som det kan være svært at finde tid til at tackle.

Det kan handle om demente beboere, om handicappede – om seksualitet og følelser, eller hvordan man får en god relation til en sen-hjerneskadet borger.

Skiftende vagtkalendere og tidspres kan gøre sparringen med kolleger vanskelig, og derfor kan et fælles fyr-aftens-foredrag eller et kursus være en god idé til at komme tættere på en løsning af hverdagens problemer.

Neuropædagogiske redskaber kan sammenlignes med den ikke farmakologiske indsats.

Se mere på: http://youtu.be/0CTlX-UiqLo

Se mere om HUDSULT: https://www.youtube.com/watch?v=kYKGtzhFaHE&feature=youtu.be

Læs mere:

 https://www.magasinetpleje.dk/article/view/551223/sultne_sanser_giver_uro

 

Brug Hjerne & Sundhed til at få hjælp til at tackle de svære emner. Det kunne handle  om:

 • "Sultne og sarte sanser giver uro"
 • "Når kærlighedsliv og seksualitet er udfordret og demens sygdom er en del af livet"
 • "Hudsult og ændret adfærd hos mennesker med demens"
 • "Neuropædagogik og sansestimulation i arbejdet indenfor ældreområdet"
 • ”Handicappede og seksualitet”
 • ”Hvordan håndteres seksualitet i ældresektoren?” 
 • ”Viden om hjernen – et redskab i arbejdet med demente borgere”, 
 • ”Udadreagerende adfærd hos dementramte i et neuropædagogisk perspektiv”.
 • "Neuropædagogik, kommunikation, sansebearbejdning og beboerkonference"

Jeg skræddersyr kursusforløb, temadage og foredrag, der passer til netop jeres behov uanset om det er til personale eller pårørende.

Artikler:

 • "Sultne sanser giver uro", aug. 2017, Magasinet Pleje
 • "Berøring beroliger demente", Fagbladet FOA, juni 2016
 • "Sådan arbejder du med berøring i hverdagen", Fagbladet FOA, juni 2016
 • ”Personalet står alene med dementes seksualitet”, ”Jo mere personalet trækker sig, desto mere  aggressiv bliver den dementes kontaktforsøg” Jyllands-Posten, april 2016
 • "Kram og massage på plejehjem får urolige og demente ældre til at ændre adfærd. Fagfolk efterlyser  mere fysisk kontakt i ældreplejen", Kristeligt Dagblad, februar 2016
 • "Berøring kan give ældre en bedre hverdag", Kristeligt Dagblad, februar 2016
 • ”Ingen skal gå gennem demens alene”, Nyhedsbrev DKDK, dec 2015, side 3-7 - http://www.demens-dk.dk/WordPress/wp-content/uploads/2013/11/DKDK-Nyhedsbrev-4-2015.pdf

Læs også http://www.seksualvejlederforeningen.dk/seksualvejledere/charlotte-voetmann/