CV

Mine uddannelser:

 • Neuropædagogisk coaching, Hjørring UCN
 • Projektledelse og coaching, Aalborg UCN
 • Systemisk proces- og udviklingskonsulent, Aarhus.
 • Neuropædagogisk konsulent uddannelse, Sjølund.
 • Grunduddannelse i Systemisk Familieterapi, Aalborg.
 • Seksualvejleder, Nordjyllands Amt.
 • Seminarielektor i sundhedsfag, tidl. Hjørring Seminarium.
 • Videreuddannet som sundhedsplejerske, Aarhus.
 • Uddannet sygeplejerske, Hjørring.
 • + diverse relevante kurser, bla. i ”Du bestemmer metoden”, ”Den anerkendende samtale, KRAP”, spædbarnsterapi, flere kurser i sanseintegration og sansediæter.

 

Nuværende:

Telefonrådgiver af borgere med demens og pårørende ved Demenslinien, Alzheimerforeningen.

 
Mine tidligere erfaringer:

Selvstændig konsulent i perioden 2010 - ophørt i 2021, Hjerne & Sundhed

Neuropædagogisk supervision - inviduelt og grupper

Projektarbejde 

Erfaring som demenskonsulent siden 2011 

Mere end 20 års erfaring som sundhedsplejerske med børn i alderen 0-17 år.

10 års erfaring som seminarielærer og lektor i sundhedsfag på pædagoguddannelsen  og udvikletkurser i Kursus & Udviklingsafdelingen.

15 ++ års erfaring som neuropædagogisk konsulent både i forhold til udredning af dysfunktioner og demens hos klienter og som underviser i neuropædagogik og de senere år koblet på sanseintegration.

Samarbejde med arkitekter og designere.

Demensvenlig indretning i et sanse og neuropædagogisk perspektiv.

Forestået flere studieture til Skotland og Holland med personale fra ældresektoren.

 

Tidligere omfattende erfaringer som foredragsholder/underviser i sundhedsrelateret emner for personale, borger og pårørende i emner som:

 • Sultne og sarte sanser giver uro
 • Viden om hjernen - et redskab i arbejdet med andre mennesker.
 • Stress, sundhed og vaner på arbejdspladsen.
 • Seksualitet og kærlighedsliv.
 • Neuropædagogik, sansebearbejdning og beboerkonference
 • Ældres seksualitet og kærlighedsliv
 • Demens, hjerne og pædagogiske metoder
 • Hjerne, sansebearbejdning og demens i hverdagslivet
 • Hudsult - hvad er det?
 • Hvordan finder vi omveje i kommunikationen på trods af demens?

 

Tidligere udviklingsarbejde i flere tværfaglige projekter i forhold fra ide til produkt i emner som:

 • Neuropædagogisk efteruddannelse - diplomuddannelse.
 • Sundhedspædagogisk tænketank.
 • Sundhedseksperimentarium/Sundhedens Hus.
 • Krop og krudt, projekt for overvægtige børn og deres familie.
 • Dialogspil om seksualitet – uanset handicap ”Hvad gør du?”
 • Efterfødselsreaktioner.
 • Aflastningskorps for pårørende til mennesker med demens.
 • DemensX
 • Demensvenligt Danmark - Demensalliancen
 • Snoezelugen - uge 35
 • Snoezelkonsulent uddannelse - diplomniveau (Internationalt certificering)

 

Tidligere øvriger erfaringer

 • Faglig supervision af faggrupper i ældreområder og handicapområdet.
 • Sanseprofil screening på ældre med demens med henblik på, at opnå større trivsel hos den enkelte.
 • Neuropædagogiske screening samt test for sensivitet af børn og voksne med henblik på at skabe udviklingsmuligheder for den enkelte.
 • Sundhedstjek på ansatte i private virksomheder.
 • Seksualvejleder i forhold til skoleelever, forældremøder, personale i dag- og døgninstitutioner.
 • Seksualvejleder i forhold til ældreområdet.