CV

Mine uddannelser:

 • Neuropædagogisk coaching, Hjørring UCN
 • Projektledelse og coaching, Aalborg UCN
 • Systemisk proces- og udviklingskonsulent, Aarhus.
 • Neuropædagogisk konsulent uddannelse, Sjølund.
 • Grunduddannelse i Systemisk Familieterapi, Aalborg.
 • Seksualvejleder, Nordjyllands Amt.
 • Seminarielektor i sundhedsfag, tidl. Hjørring Seminarium.
 • Videreuddannet som sundhedsplejerske, Aarhus.
 • Uddannet sygeplejerske, Hjørring.
 • + diverse relevante kurser, bla. i ”Du bestemmer metoden”, ”Den anerkendende samtale, KRAP”, spædbarnsterapi, flere kurser i sanseintegration og sansediæter.

 

Mine erfaringer:

Selvstændig konsulent siden 2010, Hjerne & Sundhed

Neuropædagogisk supervision - inviduelt og grupper

Projektarbejde 

Erfaring som demenskonsulent siden 2011 

Mere end 20 års erfaring som sundhedsplejerske med børn i alderen 0-17 år.

10 års erfaring som seminarielærer og lektor i sundhedsfag på pædagoguddannelsen  og udvikletkurser i Kursus & Udviklingsafdelingen.

15 ++ års erfaring som neuropædagogisk konsulent både i forhold til udredning af dysfunktioner og demens hos klienter og som underviser i neuropædagogik og de senere år koblet på sanseintegration.

Samarbejde med arkitekter og designere.

Forestået flere studieture til Skotland og Holland med personale fra ældresektoren.

Telefonrådgiver af borgere med demens og pårørende ved Demenslinien, Alzheimerforeningen

 

Omfattende erfaringer som foredragsholder/underviser i sundhedsrelateret emner for personale, borger og pårørende i emner som:

 • Viden om hjernen - et redskab i arbejdet med andre mennesker.
 • Stress, sundhed og vaner på arbejdspladsen.
 • Seksualitet og kærlighedsliv.
 • Neuropædagogik, sansebearbejdning og beboerkonference
 • Ældres seksualitet og kærlighedsliv
 • Demens, hjerne og pædagogiske metoder
 • Hjerne, sansebearbejdning og demens i hverdagslivet
 • Hudsult - hvad er det?
 • Hvordan finder vi omveje i kommunikationen på trods af demens?

 

Udviklingsarbejde i flere tværfaglige projekter i forhold fra ide til produkt i emner som:

 • Neuropædagogisk efteruddannelse - diplomuddannelse.
 • Sundhedspædagogisk tænketank.
 • Sundhedseksperimentarium/Sundhedens Hus.
 • Krop og krudt, projekt for overvægtige børn og deres familie.
 • Dialogspil om seksualitet – uanset handicap ”Hvad gør du?”
 • Efterfødselsreaktioner.
 • Aflastningskorps for pårørende til mennesker med demens.
 • DemensX
 • Demensvenligt Danmark - Demensalliancen
 • Snoezelugen - uge 35
 • Snoezeluddannelse - diplomniveau

 

Øvriger erfaringer

 • Faglig supervision af faggrupper i ældreområder og handicapområdet.
 • Sanseprofil screening på ældre med demens med henblik på, at opnå større trivsel hos den enkelte.
 • Neuropædagogiske screening samt test for sensivitet af børn og voksne med henblik på at skabe udviklingsmuligheder for den enkelte.
 • Sundhedstjek på ansatte i private virksomheder.
 • Seksualvejleder i forhold til skoleelever, forældremøder, personale i dag- og døgninstitutioner.
 • Seksualvejleder i forhold til ældreområdet.