Seksualitet

"Interessant at høre om for mig nye begreber som, hudsult, og hvad det betyder for mennesker i hverdagen. "

"Underviser gjorde det faglige niveau var tilpas og leveret uddybende på en forståelig måde. Aktiv deltagelse fra os kursister gjorde dagen dynamisk. "

"En god øvelse med fotobeskrivelsesopgaven, hvor vi blev rystet godt sammen ved bordet - på tværs af arbejdspladsplaceringer."

"Dejligt oplysende. Der blev snakket om mange ting, der ellers i hverdagen er et tabu. Godt at få snakket åbent om det og få redskaber med man kan bruge i hverdagen."

"Jeg fik en god fra forståelse for, hvordan det er set fra dement side og en masse ny viden med mig hjem."

"Eminent og meget meget kompetent. Absolut interessant hele vejen."

"Nogle rigtige gode samtaler i gruppearbejdet"

"Godt at der bliver taget hul på det tabu, der er omkring ældre og deres seksualitet. Og rollespillene var også gode, det gav en bekræftelse på at det er i orden at have en klar grænse og moralsk holdning til emnet."

"Fantastisk kursus. Dette kursus burde være obligatorisk et fag der arbejder med mennesker"

"Det var dejligt med en vekselvirkning mellem oplæg, spørgsmål fra vores side og fortolkning af billeder. Gjorde dagen dynamisk."

"Jeg synes, at jeg fik god viden og mærket nogle grænser. For mig var det godt, der blev tegnet så meget, mens der blev forklaret."

"Leders evaluering: At medarbejderne var så engagerede. Kom med eksempler fra hverdagen og de fik gode råd/redskaber til at håndtere det. At der er sat ord på de situationer + årsager, der kan opstå. Vil varmt anbefale kurset til andre relevante steder/fagpersoner. Yderst kompetent og med en vekslende undervisning."