Når kroppen og følelserne ikke følges ad

Hos personer med medfødt handicap følges den fysiske og følelsesmæssige udvikling ikke altid ad.

Derfor er det svært for den udviklingshæmmede at se en sammenhæng mellem kroppens naturlige drifter og det psykologiske ønske om nærhed, at bo samme og have sex.
Kroppen kan være deform, men uanset handicap er behovet for nærhed det samme, dog kan det være nødvendigt med oplæring i, hvordan man tager vare på hinanden uden at være hård eller brutal.

Hos udviklingshæmmede eller ældre med demens er evnen til at forstå kroppens signaler og samtidig opføre sig efter omverdenens regler kompliceret, og derfor kan vejledning til både den enkelte, personale og pårørende være en god idé.

Bog:

  • "Geriatri – en grundbog i sygeplejen", kapl. "Ældre og seksualitet", Forlaget FADL, april 2019. 

Artikler:

  • "Sultne sanser giver uro", aug 2017, Magasinet Pleje
  • "Berøring beroliger demente", Fagbladet FOA, juni 2016
  • "Sådan arbejder du med berøring i hverdagen", Fagbladet FOA, juni 2016
  • ”Personalet står alene med dementes seksualitet”, ”Jo mere personalet trækker sig, desto mere  aggressiv bliver den dementes kontaktforsøg” Jyllands-Posten, april 2016
  • "Kram og massage på plejehjem får urolige og demente ældre til at ændre adfærd. Fagfolk  efterlyser mere fysisk kontakt i ældreplejen", Kristeligt Dagblad, februar 2016
  • "Berøring kan give ældre en bedre hverdag", Kristeligt Dagblad, februar 2016